استفاده از تابلو فلکسی در آموزش

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

استفاده از تابلو فلکسی در آموزش نیز کاربرد فراوان دارد.از تابلوهای فلکسی در مدارس و دانشگاهها استفاده کرد.تابلوهای فلکسی کوچک را می توان در ابعاد طول و عرض حدود 1 متر یا کوچک تر تولید کرد و برای اهداف آموزشی در مدارس استفاده کرد.بر روی این فلکسی ها اشکال و جملات درخواستی از طرف مدارس حک و ثبت می شود.معلم ها از این تابلوها برای نمایش تصویری مفاهیم مورد نظر خود استفاده می کنند.استفاده از تابلو فلکسی جهت آموزش در رشته های تجربی و پزشکی کاربرد بیشتری دارد.

استفاده از تابلوهای تبلیغاتی صنعتی در امر آموزش ،در کشور ما در حال جا افتادن است و هنوز به شکل وسیع استفاده نمی شود. اما می بینیم که در بسیاری از کشورهای پیشرفته به دلیل کیفیت بالا و سرعت در انتقال مفاهیم، از این تابلوها در مدارس و دانشگاهها استفاده می شود.