اندازه تابلو فلکسی

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

تابلوهای فلکسی در ابعاد و اندازه های مختلف تولید می شود.انتخاب اندازه این تابلوها به شرایط و نحوه استفاده از آن بستگی دارد.تابلو فلکسی می تواند در سردر و بالای محل کسب و کار شما نصب شود و یا در مکانی دیگر نظیر خیابان ،میدان و... نصب گردد.در صورتی که مشتری بخواهد تابلو را به صورت اول نصب کند(نصب بر روی سردر محل کسب و کار) باید اندازه تابلو با اندازه محیط متناسب باشد.در این صورت کارشناسان تابلوسازی در محل حضور یافته و محل نصب تابلو را اندازه گیری کرده و تابلویی با اندازه مورد نیاز تولید می کنند.اما در مورد دوم و در صورتی که مشتری قصد استفاده از تابلو فلکسی در خیابان را داشته باشد دیگر محدودیتی در ابعاد و اندازه وجود ندارد و می توان تابلویی با هر ابعاد و اندازه ای تولید کرد.

 تابلوهای بزرگ در مقابل وزش باد و طوفان بسیار آسیب پذیرتر هستند.وظیفه تابلوساز تنها تولید تابلو نیست و تابلوسازی وظیفه نصب و پشتیبانی تابلو را نیز برعهده دارد.هر قدر اندازه و ابعاد تابلو فلکسی بزرگتر باشد سازه های مورد استفاده در تابلو نیز باید بزرگتر و قوی تر باشد.