تابلو فلکسی

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
 
                                         

تولید تابلو فلکسی فوری

در سالهای اخیر درخواست برای خرید تابلو فلکسی افزایش داشته است.از سوی دیگر مشتریان همواره تقاضا دارند که تابلوهای سفارشی را در اسرع وقت دریافت نمایند.این دو عامل باعث شده که تولید کنندگان به فکر یافتن روش های برای تولید و تحویل سریعتر این تابلوها باشند.تولید کنندگان بایستی سازوکاری طراحی کنند تا تابلو فلکسی را به صورت فوری تولید کرده و تحویل مشتری دهند.

تولید تابلو فلکسی فوری مستلزم سه چیز است.

1-دارا بودن تجهیزات و دستگاههای چاپ پیشرفته

2-استفاده از تابلوسازان چیره دست و با تجربه

3-استفاده از نرم افزارهای پیشرفته طراحی

این سه عامل به صورت مکمل در کنار یکدیگر عمل می کنند .فاکتورهای ذکر شده باعث خواهد شد که تابلو در اسرع وقت و با کیفیت بالا ساخته شده و تحویل مشتری گردد.همچنین در تابلوهای ساخته شده با این روش ،می توان طرح دلخواه مشتری را در تابلو ایجاد کرد . البته این سرعت عمل در چاپ تابلو نبایستی بر کیفیت تابلو های طراحی شده تاثیر منفی داشته باشد.

مجموعه تابلو سازی مکاترونیک امکان تولید تابلو فلکسی به صورت فوری را مهیا کرده است و تابلوهای سفارشی خود را در کمترین زمان ممکن تولید کرده و تحویل مشتری می دهد.