طراحی تابلو فلکسی خاص

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

برخی تابلوها به لحلظ شکلی ساختار کاملا متفاوت از سایر تابلوها هستند.طراحی این تابلوها معمولا توسط افراد خوش ذوق ،خلاق و متفاوت انجام می شود.این تابلوها در صورتی که به خوبی تولید و نصب شوند می توانند بسیار تاثیرگذار و ارزشمند باشند.در تولید برخی از اشکال خاص از این تابلوها باید رعایت قوانین و الزامات اجتماعی را نیز در نظر گرفت.برای مثال تابلوها فلکسی مورد نیاز کسب و کارهای آرایشی یا پوشاک  بانوان  از این جمله موارد هستند.در کشور محدودیت هایی برای طراحی این نوع تابلوها وجود دارد.تابلوساز بایستی با درک محدودیت ها اقدام به تولید تابلویی ارزشمند و تاثیرگذار نماید.

طراحی و ساخت تابلوهای فلکسی خاص و ويژه از جمله خدمات تابلوسازی مکاترونیک است.