تلویزیون شهری پرتابل

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

تلویزیون شهری‌های پرتابل یکی از انواع مهم تلویزیون شهری هستند. این تلویزیون‌های شهری که تلویزیون شهرهای متحرک نیز نامیده می‌شوند به راحتی قابل حمل‌ونقل و جابه جایی هستند. این تلویزیون‌ها دارای پایه ها و ساختار محکم و مقاومی هستند. همچنین این تلویزیون‌ها به دلیل اینکه بایستی در شرایط مختلف کار کنند، به صورت ضد آب و ضد ضربه ساخته می‌شوند.

کاربردهای تلویزیون شهری پرتابل

تلویزیون‌های شهری پرتابل معمولا مورد استفاده مشاغلی است که موقعیت مکانی صابتی ندارند. برای مثال گروه های کنسرت و موسیقی، برگزارکنندگان نمایش‌های فرهنگی نظیر تئاتر و سیرک و برگزارکنندگان نمایشگاه‌های بین‌المللی  مشاغلی از این دست اقدام به تهیه تلویزیون شهری پرتابل می کنند. اجاره تلویزیون شهری پرتابل

تلویزیون‌های شهری پرتابل به دلیل سهولت در جابه جایی و مقاومت بالا، مصارف اجاره ای نیز دارند. به این صورت که شرکت ها این تلویزیون‌ها را خریداری کرده و به صورت اجاره به مشتریان ارائه می‌کنند.

 


مقالات و مطالب تابلوسازی