شرکت در مزایده ها و مناقصه های تابلو فلکسی

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

مناقصه  و مزایده  روش های برای فروش و خرید محصولات یا خدمات می باشد.به صورتی که تعدادی از فعالین و علاقه مندان ارائه خدمات و سرویس مشخصی در یک جا حضور می یابند .در این گردهمایی کسی که بالاترین قیمت را برای خرید کالا یا خدمات ارائه دهد(در مزیده ها)یا کسی که پایین ترقیمت برای فروش کالا یا خدمات را ارائه دهد (در مناقصه) برنده مزایده یا مناقصه خواهد شد.

مناقصه تابلو فلکسی

مناقصه های مربوط به تابلو فلکسی همه ساله توسط شهرداری ها ،سازمان ها و شرکت های بزرگ دولتی و خصوصی انجام می شود.مجموعه تابلوسازی بسیاری در این مناقصه ها شرکت می کنند .شهرداری تهران از بزرگترین برگزار کننده گان مناقصه های این تابلوها می باشد.مجموعه تابلوسازی مکاترونیک در چندین مناقصه برگزار شده توسط شهرداری تهران وسازمان های دیگر برنده مناقصه شده و اقدام به تولید و نصب تابلو در تعداد بسیار بالا برای این مجموعه ها نموده است.تابلوهای نصب شده در منطقه پارک سوار آزادی از جمله این تابلوها هستند.

مزایده های تابلو فلکسی نیز زمانی اتفاق می افتد که سازمان ها و مجموعه های بزرگ دارای تعداد بسیار زیادی تابلو ضایعاتی و معیوب  بوده و قصد فروش این تابلوها را داشته باشند.در این جا نیز مراکز تابلوسازی یا خریدار ضایعات در مزایده ها شرکت کرده و کسی که بالاترین قیمت را ارائه دهد برنده مزایده خواهد شد.