تابلو تبلیغاتی خورشیدی

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

استفاده از انرژی خورشیدی بهترین روش تامین برق برای وسایل الکترونیکی است.این تکنولوژی در کشورهای پیشرفته جایگاه بسیار خاص و ويژه ای دارد.به طوری که کشورهای صنعتی بخش عمده ای از انرژی مورد نیاز در این کشورها از نور خورشید تامین می شود.در کشور ما نیز استفاده از انرژی خورشیدی روند روز افزونی دارد.

در تابلوهای تبلیغاتی دارای نور نیز می توان از انرژی خورشیدی استفاده کرد.معمولا در مکان هایی که سیستم برق کشی وجود ندارد،از پنل های خورشیدی برای تامین برق تابلو استفاده می شود. برای تامین برق تابلوتبلیغاتی از پنل های خورشیدی استفاده می شود.

در کنار تامین برق با انرژی خورشیدی از انرژی های بادی ،بخار یا سایر روش های دیگر نیز می توان اقدام به تامین برق نمود.


مقالات و مطالب تابلوسازی

خبرنامه

با تابلوسازی مکاترونیک همراه باشید.

در صنعت تابلوسازی علاوه براینکه شرکت تابلوساز باید بهترین محصولات را از لحاظ کیفیت و کارایی تولید کند باید به صورت پایه ای با اصول و روش های بازاریابی آشنا باشد زیرا که تابلوسازی خود امری تبلیغاتی محصوب می شود و زیرمجموعه ای از صنعت تبلیغات است.ما علاوه بر ساخت تابلوهایی با کیفیت و بی نقص برای مشتریان ارزشمند خود همواره در هنگام خرید مشتری مشاوره هایی درزمینه  استفاده بهینه و حداکثری از تابلوتبلیغاتی  در امر بازاریابی و جذب مشتریان جدید به مشتریان خود ارائه می دهیم.